Servis a revize hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení

 

N
abízíme servis a revize hasicích přístrojů, hydrantů, požárních ucpávek, požárních dveří, požárních klapek, nouzového osvětlení a dalších požárně bezpečnostních zařízení. S námi máte záruku, že práci provedeme poctivě a s patřičnou odborností. Revizní činnost je každoročně se opakující záležitost a my svůj úspěch budujeme na dlouhodobých vzájemně výhodných obchodních vztazích.

U nás platíte férové ceny a za skutečně odvedenou práci. Nemusíte se navíc bát, že byste měli propadlou platnost revizí, Vaše termíny už si sami ohlídáme.

Naši revizní a servisní technici mají veškerá potřebná oprávnění. Provozujeme certifikovanou dílnu včetně vybavení na opravy a údržbu hasicích přístrojů, jejich plnění a provádění tlakových zkoušek.

Revize hasicích přístrojů provádíme přímo ve Vašem objektu. V případě, že je u hasicího přístroje potřeba provést dílenskou údržbu, odvezeme ho k nám do certifikované dílny a po dobu jeho servisu Vám poskytneme zápůjční hasicí přístroj. U hasicích přístrojů, které již nejsou provozuschopné, nebo je nutné je dle vyhlášky vyřadit z důvodu jejich stáří zajistíme jejich likvidaci.

Pro objednání revizí stačí, když se nám ozvete na email nebo zavoláte na  607 023 363. Rádi Vám obratem zpracujeme cenovou nabídku, stačí, když nám dáte vědět, kolik zařízení se v objektu nachází a kdy byla provedena poslední kontrola.

Pro usnadnění revize v novém objektu je vhodné mít připravené soupisy Vašich zařízení, například formou předchozí dokladu o předchozí kontrole a v případě požárních ucpávek dát našim technikům k dispozici požárně bezpečnostní řešení dané stavby. Jedině pak Vám můžeme zaručit, že zkontrolujeme veškeré požární ucpávky a že je požární úsek skutečně celistvý.

V případě nalezených závad u požárních ucpávek jsme schopni provést jejich opravy a případně vyhotovit i nové ucpávky. Dále provádíme drobné opravy závad u požárních dveří a hydrantů jako je doplnění zpěňující pásky, dodání hydrantových hadic, spojek a další.

 

Lhůty provádění revizí hasicích přístrojů (HP) a požárně bezpečnostních zařízení

pro lhůty revizí a zkoušek hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení platí obecně dle vyhlášky Ministerstva Vnitra 246/2001 Sb. O požární prevenci v platném znění a příslušných norem následující:

 

  •   prohlídka hasicích přístrojů – provádí uživatel sám každých 30 dní

při prohlídce HP se kontroluje, zdali jsou umístěny na určeném místě, jsou přístupné, není porušena plomba, není zjevně poškozený a případně, že není dle manometru ušlý tlak.

  •   revize hasicích přístrojů – 1x ročně

  •   údržba a periodická tlaková zkouška u vodních a pěnových HP – 1x za 3 roky

  •   údržba a periodická tlaková zkouška u práškových, sněhových a speciálních HP – 1x za 5 let

  •   kontrola hydrantových systémů a hydrantů – 1x ročně

  •   tlaková zkouška požárních hadic – 1x za 5 let

  •   let kontrola provozuschopnosti u ostatních požárně bezpečnostní zařízení – 1x ročně

 

lhůty pro provádění revizí mohou být kratší v případech kdy tak určí požárně bezpečnostní řešení nebo v případě, že tak stanoví průvodní dokumentace výrobce daného zařízení. Nejčastěji se jedná o případy, kdy jsou zařízení vystavena nepříznivým vnějším podmínkám (například koroze), v objektech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím nebo u zařízení jako jsou požární klapky, kde výrobce stanovují pro revize často kratší lhůty. Situace je složitější také u požárně bezpečnostních zařízení, jako jsou polostabilní a stabilní hasicí zařízení. Tyto zařízení však naše společnost nereviduje.

Back to Top